2024 m. Spalio 8–27 d.

Visi renginiai
Visi renginiai

KULTŪRA VISIEMS! BET AR TIKRAI? Seminaras apie iššūkius, galimybes ir sprendimų paieškas

Pažinti ir dalyvauti kultūriniame bendruomenės gyvenime yra kiekvieno žmogaus teisė. Dar daugiau, tai – būtinybė, padedanti mums ne tik suprasti kitą, bet ir aplinkinį pasaulį bei savo santykius su juo. Dėl to nepaliaujama kalbėti, kad investavimas į kultūrą ir kultūrinis išsilavinimas yra privalomas bei naudingas visiems visuomenės atstovams. Bet ar tikrai Lietuvoje kultūra prieinama visiems? Seminaro metu kalbėsime, ką jau padarėme, kad kultūra taptų prieinamesnė įvairių poreikių ir galių turintiems žmonėms bei ką dar būtina padaryti.

Spalio 19 d. 13.30 val. renginys prsidės kino ir medijų erdvėje „Planeta” (A. Goštauto g. 2, Vilnius), o antroje renginio dalyje (nuo 16.30 val.) persikelsime į „Skalvijos” kino salę, kur visi renginio dalyviai galės išbandyti garsinio vaizdavimo seansams pritaikytą programėlę „Earcatch“, žiūrės šių metų NEPATOGAUS KINO festivalio filmą „Toli” (Away) ir dalyvaus diskusijoje apie tai, kaip lietuvišką kiną padaryti labiau prieinamą akliesiems ir silpnaregiams.

Seminaro partneriai: Lietuvos kino centras, AVAKA, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS).

 

PROGRAMA

13:30-14:00
Pranešimas „Muziejai žmogaus gerovei. Lietuvos muziejų prieinamumas asmenims su negalia“ | Vaiva Lankelienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Atminties institucijų politikos grupės patarėja

2022-2023 m. Kultūros ministerijos iniciatyva atliktas tyrimas „Muziejai žmogaus gerovei“, kuriuo buvo siekiama įvertinti, kaip Lietuvos muziejai ir jų vykdoma veikla prisideda prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo, prioritetą teikiant asmenų su negalia poreikiams. 

Tyrimo rezultatais bei parengtomis rekomendacijomis muziejų prieinamumui didinti bus vadovaujamasi formuojant kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos politikos nuostatas dėl Lietuvos muziejų funkcijų ir veiklos organizavimo. 2019 m. publikuota Pasaulio sveikatos organizacijos užsakymu atlikta analizė, kurioje apžvelgta apie 3000 studijų ir tyrimų, analizuojančių meno poveikį vyresnio amžiaus žmonių bei asmenų su negalia sveikatai, parodė, kad kultūros veiklos prisideda tiek prie fizinės, tiek prie psichologinės šių grupių gerovės. Taip pat nustatyta, kad dar daugiau naudos žmonių sveikatai gali duoti aktyvus dalyvavimas meno ir kultūros renginiuose, o lankymasis muziejuose bei galerijose mažina stresą, riziką susirgti demencija, suteikia laimės, padeda įveikti tiek fizinius, tiek psichologinius iššūkius, ugdo saviraiškos, bendravimo ir socializacijos gebėjimus.

14:00-14:30
Pranešimas. „Universalus dizainas kultūroje: kaip tapti prieinamu visiems?“Ana Stasevičienė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos narė

Pranešime bus atskleisti pagrindiniai universalaus dizaino ir aplinkos prieinamumo skirtumai. Pateikiami pagrindiniai principai, leidžiantis integruojant universalaus dizaino principus, užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą visiems.

Universalaus dizaino judėjimas Lietuvoje atsirado palyginti neseniai. Nors jau žinoma, kad tai susiję su įvairių gebėjimų žmonių poreikiais tenkinimu, tikrojo supratimo kas yra  universalus dizainas   ir kam skirtas, dar stokojama. Universalus dizainas – tai naujas mąstymo būdas, pagal kurį pagrindinė visuomenės vertybė yra žmogus ir tik jo komfortas ir saugumas yra pagrindiniai kriterijai siekiant sukurti humanišką aplinką. 

14:30-15:00
Pranešimas. „Biblioteka visiems: kaip pakviesti kiekvieną“Ramunė Balčikonienė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos komunikacijos vadovė

Nuo 2019 m. Lietuvos bibliotekos aktyviai žengia į prieinamumą ir siekia kultūros išteklius atverti įvairiems skaitytojams. Biblioteka visiems – tai vėliava, po kuria pasirašytas Bibliotekų prieinamumo manifestas. Ką reiškia atsiverti įvairiems vartotojams? Kaip kultūros prieinamumą iškomunikuoti žmonėms, turintiems negalią? Su kokiais iššūkiais tenka susidurti, judant prieinamumo link? Kokią prasmę prieinamumas teikia kultūros įstaigų laukui?

15:00-16:00
Diskusija. „Negalią turinčinčių žmonių teisė į kultūrą: pasiekimai,  iššūkiai ir sprendimai“ 

Dalyvauja: Vaiva Lankelienė, Ana Stasevičienė, Ramunė Balčikonienė, Vaida Lukošiūtė
Moderuoja Simona Aginskaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF)

 

16:00 – 16:30 PERTRAUKA

 

16:30 – 18:00
Garsinio vaizdavimo seansas ir diskusija „Kaip lietuvišką kiną padaryti prieinamu akliesiems ir silpnaregiams?“

Prieš diskusiją bus rodomas šių metų NEPATOGAUS KINO festivali filmas „Toli“  (Away, 28 min., rež. Ruslan Fedotow) su garsiniu vaizdavimu, naudojantis mobiliojo telefono programėle „Earcatch“, kuri leidžia neregiams ir silpnaregiams savarankiškai žiūrėti ir pilnai mėgautis filmais kino teatre, namuose ar lauko kino seansuose.  Norint patirti filmą su garsiniu vaizdavimu, prieš seansą prašome atsiųsti programėlę „Earcatch“, į renginį atsinešti telefoną ir ausines. Programėlės parsisiuntimas per Google Play ir Apple App Store.

Nors naujausių technologijų dėka turime įvairių sprendimų skirtų pritaikyti kiną akliesiems ir silpnaregiams, tik nedidelė dalis kino teatruose rodomų filmų yra pasiekiami regos negalią ar sutrikimų turintiems žmonėms. Kodėl nesinaudojame naujausiais technologiniais įrankiais? Ar mums trūksta pakankamo finansavimo, vietiniam kontekstui pritaikytų sprendimų, ar sąmoningumo apie kino pritaikymo svarbą ir poreikį? Kas padėtų plačiau pritaikyti lietuvišką kiną?

Diskusijoje dalyvauja:
Vilmantas Balčikonis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS)
Darius Vaitiekūnas, Audiovizualinių kūrinių autorinių teisių asociacija (AVAKA)
Audrius Kuprevičius, Lietuvos kino centras (LKC)
Nepriklausomų prodiuserių asociacijos atstovas/-ė
Moderuoja Simona Aginskaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF)

Vilnius
SEMINARAS: Kultūra visiems! Bet ar tikrai?
Apie filmą

Spalio 19 d.

13:30

PLANETA