lt| en
lt| en

Pirkimo – pardavimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklėse (toliau „Taisyklės“) nustatomos paslaugas įsigyjančių asmenų (toliau – Pirkėjas) ir Všį „Nepatogus kinas“ (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, filmo peržiūros įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su filmo peržiūros pirkimu – pardavimu www.nepatoguskinas.lt platformoje susijusios nuostatos.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas paslaugas

INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant filmo peržiūrą adresu www.nepatoguskinas.lt . Pardavėjo rekvizitai: Všį „Nepatogus kinas“, įmonės kodas 304036534, adresas A.Smetonos g. 5-311, LT-01115 Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Įsigyjant filmo peržiūrą platformoje www.nepatoguskinas.lt Pirkėjas sutinka su Všį „Nepatogus kinas“ privatumo politiką, kurią gali rasti čia: https://nepatoguskinas.lt/2021/privatumo-politika/

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti filmo peržiūrą šioje elektroninėje parduotuvėje.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka Prekę.

Pirkėjas, paspaudęs nuorodą „Apmokėti”, įgauna teisę www.nepatoguskinas.lt platformoje žiūrėti pasirinktą filmą nuo 2021 metų spalio 14 iki 31 dienos imtinai.

Įsigyjęs kino bilietą Pirkėjas galės žiūrėti filmą, ant bilieto nurodytoje nuorodoje. Pradėję žiūrėti filmą, Pirkėjęs turėsite 48 valandas, per kurias galės pabaigti peržiūrą.

Įsigijus filmo peržiūrą, nuo peržiūros pradžios, peržiūra įmanoma tik naudojantis tuo pačiu IP adresu.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Kai kurioms filmų peržiūroms yra nustatytas amžiaus ribojimas. Įsigyjant filmo peržiūrą Pirkėjas patvirtina, kad jis tokią teisę turi.

Pirkėjas yra atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą įsigyjant filmo peržiūrą.

Įsigijęs filmo peržiūrą Pirkėjas neįgauna teisės filmo atgaminti, įsirašyti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, nei leidžia Pardavėjas.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę imtis visų priemonių siekiant apsaugoti portalo turinio intelektinę nuosavybę, jei turi pagrįstų įtarimų, jog Pirkėjas naudojasi www.nepatoguskinas.lt platforma pažeisdamas šias Taisykles ir/ar Lietuvos respublikos teisės aktus. Tokiu tikslu Pardavėjas gali apriboti ir/ar panaikinti Pirkėjo galimybe naudotis www.nepatoguskinas.lt platforma.

Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai ar nuolatos apriboti www.nepatoguskinas.lt platformos veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir grąžinti pinigus pirkėjui, jei dėl techninių kliūčių ar trečiųjų asmenų veiksmų Pirkėjui nebuvo suteikta teisė peržiūrėti filmą.

Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles, apie tai informavęs Pirkėją.

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir platformos www.nepatoguskinas.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis platformos www.nepatoguskinas.lt teikiamomis paslaugomis.

PASLAUGŲ PRISTATYMAS

Įsigytas Turinio vienetas Pirkėjui tampa prieinamu nedelsiant (jeigu nenurodytas tikslus peržiūros laikas) atlikus apmokėjimą ir Pirkėjas turi teisę peržiūrėti filmą www.nepatoguskinas.lt platformoje nuo 2021 metų spalio 14 iki 31 dienos imtinai.

Atlikus apmokėjimą Pirkėjui į el. paštą atkeliauja virtualus kino bilietas, kuriame patalpinama filmo peržiūros nuoroda ir prisijungimo kodas.

Pardavėjas nėra atsakingas už paslaugos tiekimo sutrikimus, jei yra nustatoma, jog filmo peržiūra buvo neprieinamas Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar nekokybiškų Pirkėjo interneto tiekėjo paslaugų.

PASLAUGŲ UŽSAKYMO GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Mokėjimas už užsakyta filmo peržiūrą nėra grąžinamas.

Pardavėjas visais atvejais įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą pinigų, jei yra nustatyta, jog filmo peržiūra buvo neprieinama dėl Pardavėjo ar Finansinio tarpininko kaltės.

Jei Pirkėjas turi pagrįstų nusiskundimų dėl filmo peržiūros kokybės ar kitų nusiskundimų, apie tai turi būti nedelsiant pranešta Pardavėjui el. pašto adresu pagalba@nepatoguskinas.lt. Jei Pardavėjas nustato, jog pateiktos pretenzijos yra pagrįstos, sumokėta pinigų sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui.