lt| en
lt| en

„Nepatogaus kino“ klasė

Tik motyvuoti ir kompetentingi pedagogai, naudodamiesi šiuolaikiškais ugdymo įrankiais gali išugdyti pilietiškas, kūrybiškas asmenybes ir įkvėpti jų socialinį iniciatyvumą.

NEPATOGUS KINAS, suprasdamas kokybiško ir novatoriškos pilietinio ugdymo svarbą ir reikšmę, kartu su partneriais, sukūrė internetu prieinamą nemokamą medijų ir žmogaus teisių edukacijos platformą NEPATOGAUS KINO KLASĖ (www.nepatogauskinoklase.lt) kaip praktinį žmogaus teisių ir pilietinio ugdymo įrankį skirtą švietimo darbuotojams.

Nuo 2016 metų platformoje sukaupta daugiau, kaip 40 dokumentinių filmų ir juos lydinčio edukacinio turinio. Šia platforma nuolat naudojasi daugiau kaip 2000 registruotų vartotojų (pedagogų), iš kurių didesnė dalis – ne didžiųjų Lietuvos miestų mokytojai.

Tad šia edukacine platforma festivalis siekia stiprinti ir didinti medijų edukacijos, kokybiško žmogaus teisių bei pilietinio ugdymo praktikų prieinamumą Lietuvoje.