lt| en
lt| en

Industrijai

Suprasdami, kad sukurti naują regioninio lygmens kino industrijos bendradarbiavimo platformą nėra realistiška (turint omenyje daugelį seniai egzistuojančių alternatyvų kitose šalyse), NEPATOGAUS KINO rengėjai siekia išnaudoti esamas ir kurti naujas partnerystes su jau veikiančiomis pripažintomis industrinėmis iniciatyvomis. Viena iš tokių iniciatyvų yra „ESoDoc – European Social Documentary“, įgyvendinama kartu su su ZeLIG School for Documentary, Television and New Media.

2019 metų pradžioje festivalis pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „ESoDoc – European Social Documentary“ mokymų organizatoriais, kurio pagrindu 2019 – 2021 metais kasmet trečioji šių tarptautinių mokymų sesija vyks Vilniuje, festivalio „Nepatogus kinas“ rėmuose. Nors šie mokymai yra skirti atrinktai grupei kino profesionalų iš viso pasaulio, tačiau nemaža dalis mokymų elementų gali būti prieinami Lietuvos kino industrijos atstovams ar festivalio dalyviams iš užsienio.

Šios partnerystės dėka 2020 metų festivalyje kino industrijos atstovai galės stiprinti profesines žinias ir megzti pažintis virtualioje konferencijoje “Thinking the Future”.