lt| en
lt| en

Diskusija „Smurtas šeimoje: kaip sumažinti jo mastą ir tinkamai apsaugoti aukas?“

Spalio 25 d. 17:00 val. vyks filmo „Mūšiai už uždarų durų“ peržiūra ir diskusija „Smurtas šeimoje: kaip sumažinti jo mastą ir tinkamai apsaugoti aukas?“ Tauragės raj. savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje  (Respublikos g. 3, Tauragė).

Praėjusiais metais dėl smurto šeimoje policija kviesta 60 000 kartų. Didžiausią nukentėjusių skaičių sudaro moterys, tada vaikai ir vyrai. Ir nors visuomenės apklausos rodo, kad dauguma mūsų sutinkame, kad nukentėjusiems pagalba būtina, tačiau tuo pačiu kaltiname ir aukas – galėjo išeiti, palikti, pati provokavo ir t.t.

Smurtas šeimoje daro poveikį ir vaikams, net jei pats smurtas nukreiptas ne tiesiogiai į juos. Norint apsaugoti vaikus, būtina suaugusiųjų apsauga bei efektyvus bendradarbiavimas tarp institucijų.

Atrodo, žingsnių Lietuvoje žengta nemažai – 2011 m. priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, buvo kuriama Specializuotų pagalbos centrų sistema, Policijos departamentas ėmėsi aktyvių veiksmų šioje srityje. Pranešimų policijai skaičius toliau augo.

Jau kelinti metai įvairios valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos svarsto, kaip efektyviau kovoti su smurtu šeimoje, kaip geriau apsaugoti aukas, ir užtikrinti smurto prevenciją. Europos Taryba Lietuvai siūlo priemonių paketą, kuris padėtų skirtingoms institucijoms susikalbėti, veikti kartu ir sukurtų koordinuotą atsaką, įtraukiant ne tik policiją, bet švietimo įstaigas, socialinius darbuotojus ir kitas visuomenės grupes. Beveik detalus veiklų planas pateikiamas Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (arba: Konvencijoje dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo).

Šioje diskusijoje kartu su diskusjoje dalyvaujančiais ekspertais svarstysime:
– Ką turėtume daugiau padaryti, kad užtikrintume tinkamą smurto aukų apsaugą?

– Ką turėtume daugiau padaryti, kad užtikrintume tinkamą smurto aukų apsaugą?

– Kokia pagalba, palaikymas ar apsauga reikalinga nukentėjusiems/-ioms nuo smurto šeimoje (artimoje aplinkoje) jų pačių nuomone?

– Kaip turėtų būti stiprinamas visuomenės įsitraukimas į kovą su smurtu? Ką galėtume padaryti kiekvienas iš mūsų?

– Kokios institucijos ir organizacijos turėtų aktyviau palaikyti tarpusavo ryšius, siekdami suderinti veiksmus, norint sumažinti smurto šeimoje mastą?

– Kodėl Lietuva taip ilgai neratifikuoja Konvencijos dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo?

Preliminarūs diskusijos dalyviai:
Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė;
Nijolė Meilutienė, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro vadovė;
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro lankytoja;
Rima Trijonienė, Tauragės apskr. vyriausiojo policijos komisariato Veiklos sk. viršininkė;
Vida Valauskienė, Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Tauragės raj. vyresnioji inspektorė.

Diskusija vyks lietuvių kalba, filmas – anglų, hindi, ispanų, suomių, su lietuviškais subtitrais.

Renginį pristato žmogaus teisių portalas „Manoteises.lt“, remia Europos Komisija ir Švedijos institutas.

Organizuojama kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru.

Įėjimas: kiekvienas žiūrovas nusprendžia pats, kiek vertas festivalio bilietas (nuo 1 ct).