lt| en
lt| en

Diskusija „Smurtas šeimoje: kaip sumažinti jo mastą ir tinkamai apsaugoti aukas?“

Spalio 26 d. 18:00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks filmo „Mūšiai už uždarų durų“ peržiūra ir diskusija „Smurtas šeimoje: kaip sumažinti jo mastą ir tinkamai apsaugoti aukas?“.

Praėjusiais metais dėl smurto šeimoje policija kviesta 60 000 kartų. Didžiausią nukentėjusių skaičių sudaro moterys, tada vaikai ir vyrai. Ir nors visuomenės apklausos rodo, kad dauguma mūsų sutinkame, kad nukentėjusiems pagalba būtina, tačiau tuo pačiu kaltiname ir aukas – galėjo išeiti, palikti, pati provokavo ir t.t.

Smurtas šeimoje daro poveikį ir vaikams, net jei pats smurtas nukreiptas ne tiesiogiai į juos. Norint apsaugoti vaikus, būtina suaugusiųjų apsauga bei efektyvus bendradarbiavimas tarp institucijų.

Atrodo, žingsnių Lietuvoje žengta nemažai – 2011 m. priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, buvo kuriama Specializuotų pagalbos centrų sistema, Policijos departamentas ėmėsi aktyvių veiksmų šioje srityje. Pranešimų policijai skaičius toliau augo.

Jau kelinti metai įvairios valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos svarsto, kaip efektyviau kovoti su smurtu šeimoje, kaip geriau apsaugoti aukas, ir užtikrinti smurto prevenciją. Europos Taryba Lietuvai siūlo priemonių paketą, kuris padėtų skirtingoms institucijoms susikalbėti, veikti kartu ir sukurtų koordinuotą atsaką, įtraukiant ne tik policiją, bet švietimo įstaigas, socialinius darbuotojus ir kitas visuomenės grupes. Beveik detalus veiklų planas pateikiamas Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (arba: Konvencijoje dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo).

Šioje diskusijoje kartu su diskusjoje dalyvaujančiais ekspertais svarstysime:
– Ką turėtume daugiau padaryti, kad užtikrintume tinkamą smurto aukų apsaugą?

– Kaip turėtų būti stiprinamas visuomenės įsitraukimas į kovą su smurtu? Ką galėtume padaryti kiekvienas iš mūsų?

– Kokios institucijos ir organizacijos turėtų aktyviau palaikyti tarpusavo ryšius, siekdami suderinti veiksmus, norint sumažinti smurto šeimoje mastą?

– Kodėl Lietuva taip ilgai neratifikuoja Konvencijos dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo?

Preliminarūs diskusijos dalyviai:
Audronė Gaižutienė, Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė (laukiama patvirtinimo);
Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovė;
Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė;
Alina Vaičekauskienė, Klaipėdos policijos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė arba Albinas Misevičius, Klaipėdos m. 2-ojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas (laukiama patvirtinimo);
Lina Krasauskienė, Šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinio vedėja (laukiama patvirtinimo).

Diskusija vyks lietuvių kalba, filmas – anglų, hindi, ispanų, suomių, su lietuviškais subtitrais.

Renginį pristato žmogaus teisių portalas „Manoteises.lt“, remia Europos Komisija ir Švedijos institutas.

Organizuojama kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Pagalbos moterims linija.

Įėjimas: kiekvienas žiūrovas nusprendžia pats, kiek vertas festivalio bilietas (nuo 1 ct).